Medical Anti-aging Centre

Consulten

Tijdens het eerste consult zal er ruim de tijd voor u worden genomen. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst wordt er diep ingegaan op uw klachten en uw symptomen, de aandoeningen waaraan u lijdt en de medicatie die u neemt. Ook wordt uw medische voorgeschiedenis in detail besproken. Tevens worden uw levensstijl en uw gewoonten onder de loep genomen. Ook is het belangrijk om uw erfelijke voorgeschiedenis in kaart te brengen. Vervolgens zal er een specifiek en persoonlijk advies worden gegeven en een op maat voorgeschreven behandelplan worden gemaakt.